Verzekering

Wanneer ben je verzekerd?

Door het lidgeld te storten mag je je officieel lid noemen van de club en ben je automatisch ook verzekerd bij "Arena - Sportverzekering" (via Badminton Vlaanderen).

Je bent verzekerd bij:

  • De beoefening, voorbereiding, organisatie, beheer, administratie, … van BADMINTON met inbegrip van kampioenschappen, competities, vriendschappelijke en andere wedstrijden, tornooien, trainingen, demonstraties, verplaatsingen, reizen en bijkomende activiteiten georganiseerd door de federatie en/of de aangesloten clubs.
  • De organisatie en recreatieve beoefening van andere sporten in clubverband (met uitsluiting van gevaarlijke sporten als alpinisme, valschermspringen, duiken en motorcross).
  • De organisatie van niet-sportactiviteiten in clubverband (BBQ, kwisavond, fuif, etc.).

Meer informatie vind je op de site van Badminton Vlaanderen.

Wat moet ik doen bij een ongeval?

Spreek zo snel mogelijk een trainer of bestuurslid aan. Zij zullen jou een aangifte-formulier kunnen meegeven. Of je kan hieronder dit formulier digitaal downloaden. Laat dit formulier door je verzorgende dokter invullen en laat dit dan ondertekenen door een bestuurslid.

Dit formulier kan vervolgens ingescand en doorgemaild worden naar arena@arena-nv.be of opgestuurd worden naar ARENA NV - BRAND WHITLOCKLAAN 165 - 1200 BRUSSEL. Dit staat ook bovenaan op het formulier vermeld.

Na ontvangst van de schadeaangifte bij de verzekeringsmaatschappij zal een schadebeheerder worden toegewezen. Deze persoon zal het slachtoffer zo snel mogelijk persoonlijk aanschrijven. Hierin wordt er verwittigd dat er een dossier werd geopend en wordt het dossiernummer vermeld. Hierbij zal er ook een formulier meegestuurd worden waarop alle dokterskosten moeten aangegeven worden door het slachtoffer. Dit formulier zal u dan moeten laten invullen en afstempelen door uw mutualiteit (aan de hand van de ontvangen doktersbriefjes).

Het formulier dient opgestuurd te worden naar de verzekeringsmaatschappij nadat het slachtoffer volledig hersteld is.

Het gevraagde bedrag zal op uw bankrekening gestort worden wanneer het formulier aanvaard wordt.