Dab - Backhand

De backhand dab (net kill) is een snelle, neergaande slag vanuit het linkervoorveld die boven nethoogte wordt geslagen richting de servicelijn/het middenveld. Doel is scoren.

Hieronder kan je de uitleg vinden voor Beginner, Gevorderde, Competitiespeler en Trainer.

Beginner

Een beginner kan deze slag uitvoeren als de shuttle hoog is en meer dan een racketlengte van het net je baan in komt i.v.m. de uitzwaai. Als de shuttle dichter bij het net komt: maak er een netdrop van.

Voorbereiding:
Met je linkervoet kleine stap, daarna uitvalspas met je rechtervoet.
Je houdt je racket in de backhandgrip vast.
Je houdt je racket hoog schuin voor je 'richting shuttle'.
Je arm iets gebogen.

Uitvoering:
Korte achterzwaai, de pols gehoekt naar achteren.
In de voorzwaai draai je pols, maar vooral je onderarm naar voren.
Het raakpunt is ruim boven de netband.
Na de slag kort uitzwaaien.
De shuttlebaan is neerwaarts, gericht op scoren.


Gevorderde

Voorbereiding:
Je beweegt vanuit de basispositie naar linksvoor richting het net.
Met je linkervoet kleine stap, daarna uitvalspas met je rechtervoet.
Je lichaam komt bij die uitvalspas omhoog, tenminste als de shuttle dat toelaat.
Je houdt je racket in de backhandgrip vast.
Je houdt je racket hoog schuin voor je 'richting shuttle'.
Je arm iets gebogen.

Uitvoering:
Korte achterzwaai, de pols gehoekt naar achteren.
Het raakpunt is boven de netband.
De slag is een korte tik, abrupt stoppen om contact met het net te voorkomen.
De shuttlebaan is neerwaarts, gericht op scoren.

en je veert terug
en keert terug naar de basispositie.


Competitiespeler

Voorbereiding:
Je beweegt vanuit de basispositie naar linksvoor: brede split step, eventueel chassé en daarna uitvalspas naar rechts.
Je voet wijst richting de shuttle.
Je lichaam komt bij die uitvalspas omhoog, tenminste als de shuttle dat toelaat.
Om nog meer snelheid te maken: een gesprongen uitvalspas.
Je houdt je racket in de verkorte backhandgrip vast en iets gedraaid om rechtuit te kunnen spelen.
Je houdt je racket hoog schuin voor je 'richting shutlle'. Je grip is op net-hoogte.
Je arm iets gebogen. Balansarm gaat ook omhoog.

Uitvoering:
Geen achterzwaai.
Maak in de slag gebruik van verkorte onderarmrotatie.
Het raakpunt is zo hoog mogelijk, maar i.i.g. ruim bóven de netband.
De slag is een korte tik, abrupt stoppen om contact met het net te voorkomen.
De shuttlebaan is neerwaarts, gericht op scoren in het middenveld.

En je gaat na de slag met Chassé naar terug naar de basispositie.
en in de actieve basishouding.
Als je dab heel kort is, blijf je iets meer naar voren in afwachting van korte return.


Trainer

Afwijkingen:

  • Rechtervoet wijst niet naar shuttle: je loopt kans op blessures.
  • Lage racketvoering: je bent te veel tijd kwijt en bovendien is het tikken lastiger uit te voeren, omdat je waarschijnlijk een grotere achterzwaai inzet. 
  • Balansarm gaat niet mee: je lichaam kan niet snel genoeg reageren, de slag wordt onnauwkeuri
  • De shuttle komt in het net: óf je had een te laag raakpunt (sneller er naar toe), óf je slag heeft te veel achterzwaai of doorzwaai: de slag moet een korte tik zijn.