Tactiek gemengd dubbelspel

Waar moet je staan en waar(heen) moet je slaan in het gemengd dubbelspel? Het gemengd dubbelspel kenmerkt zich doordat één van de spelers van een dubbel fysiek minder hard kan slaan. Uitzonderingen daargelaten (jeugd!) is dat meestal de vrouw en daar gaan we op deze pagina ook van uit. De dame heeft in het gemengd dubbelspel een bevoorrechte positie en dat geeft een heel andere tactische dimensie aan het dubbelspel.

Hieronder vind je de uitleg voor:

 • De beginner en zijn coach.
 • De gevorderde speler en zijn coach.
 • De competitiespeler.

Beginner

Begin bij het begin: naast elkaar.

Gevorderde

De gemengd dubbeltactiek bouwt voort op de aanvalstactiek bij het gewone dubbel.

Waar moet je staan?
In het gemengd dubbel staat de dame voorin en de heer achterin. Dit komt overeen met de aanvalspositie uit het dubbelspel. De voor-achter-positie geeft de grootste kans op succes bij de aanval. Probeer de aanvalspositie zo lang mogelijk te handhaven.

Maar als jij of je partner toch een hoge slag achterin moet slaan, dan verandert jullie positie:

In de verdediging staan jullie in een aangepast basispositie: de dame staat cross op de shuttle, één schuine pas achter haar normale basispositie voorin. Het lijkt op de aangepaste basispositie in het dubbelspel, waarbij elke verdediger even ver van de shuttle af is. In deze positie is ze enigszins beschermd voor de smash rechtdoor van de tegenstander. Het betekent wel dat haar heer zijn positie ook moet aanpassen en een stap opzij moet zetten, om die smash rechtdoor of een korte slag in de tramrail op te vangen. Maak afspraken wie welk gebied bewaakt, anders kom je daar in praktijk (meestal te laat) alsnog vanzelf achter.

Bij de service wordt de voor-achter-positie al meteen ingenomen: de dame voorin, de heer achter haar, ook als hij serveert. Omdat de heer niet dóór zijn partner kan slaan, moet de dame uitwijken, naar links of rechts. Er zijn verschillende richtlijnen aan welke kant de dame gaat staan:
1. (Uun) Recht voor de ontvangende speler, zodat de dame meteen in de ideale voor-positie staat, zoals Jadine & Feye op de foto.
2. (Paul) Aan de backhandkant van de heer, zoals Jadine & Feye op de foto.
3. (Lee) Altijd links als de dame rechtshandig is, zoals Jadine & Feye op de foto.
4. Of altijd rechts, zoals ... niet op de foto.
5. Of aan de forehand-kant als de heer met de backhand serveert, zoals ... niet op de foto.
Kortom: alles is mogelijk. Het is van belang dat je dit als koppel afspreekt. Hierbij geldt dat het woord van de dame zwaarder weegt dan die van de heer (echt waar heren: de dame bepaalt).

Het is de taak van de dame om voorin het initiatief te verwerven door kort over het net te (blijven) spelen, waardoor de tegenstander omhoog moet spelen. Wat de taak van de heer is? Smashen en scoren.

Waar moet je slaan?
In gemengd dubbel zijn een aantal specifieke situaties anders dan bij een gewone dubbel. Als je als dame in het achterveld wordt gedwongen, moet je door je slag weer richting de voor-positie gaan. Dat kan in één keer door een drop shot of smash rechtuit én achter je slag aan gaan én meteen het voorveld verdedigen. Het kan ook in twee keer, door eerst een clear cross te spelen. Dan schuif je op in de aangepaste voor-achter-positie om te verdedigen. Na een goede verdediging (een korte slag), kan de dame weer voorin komen, om korte returns op die korte slag te verdedigen.

Om de dame van de tegenstander in het achterveld te krijgen tijdens de rally is lastig, maar in het begin van de rally kan dat wel: door een flickservice op de dame. Daarna is het zaak om aanvallende slagen op de dame achterin te spelen, totdat ze een slechte return speelt die je kan afmaken.

Coach van de gevorderde speler

Tips voor je spelers:

Serveren:

 • Serveer zoveel mogelijk kort. Want bij een hoge service geef je de aanval weg.
 • Serveer zo veel mogelijk in het midden (dan kan de tegenstander lastiger langs je heen spelen).
 • Na een korte service gaat de dame-serveerder meteen naar de voor-positie.
 • Als de heer serveert, staat de dame al zo veel mogelijk in de voor-positie.
 • Serveer altijd kort op de heer.
 • Serveer regelmatig een hoge (flick)service op de dame.
 • Een korte return op de korte service van de heer, is voor zijn dame.

Serviceontvanger:

 • Dame: zover mogelijk voorin gaan staan, maar wel zodat je een hoge (flick)service nog net kan retourneren.
 • Dame: geef zo veel mogelijk een korte return (naar de hoek voor je, als het kan in de tramrails) en ga ook dan achter je slag aan naar de voor-positie.
 • Dame: als je wordt geflickt: speel een drop shot rechtuit (naar de hoek voor je, als het kan in de tramrails) & ga naar de voorpositie , of als je dat technisch kan: speel een cross clear, en ga naar de verdedigende voorpositie.
 • Heer: niet te ver naar voren gaan staan.
 • Heer: kies voor een strakke return achterin of strak voorbij de dame langs de zijlijn.

Algemeen:

 • Als je voor-achter staat, speel zoveel mogelijk met aanvallende slagen de shuttle naar beneden.
 • Als je verdedigt, sta je in de aangepaste basispositie met de dame cross op de shuttle.
 • Dame: als je moet verdedigen, sla een korte slag en ga achter je slag aan.
 • Beide: als je geen korte slag kan spelen, speel dan een hoge, maar zo strak mogelijk naar het achterveld. Als dame: altijd cross, als heer: altijd rechtuit, want dan staan jullie meteen in de verdedigende aangepaste basispositie.
 • Als je tegenstander in de verdedigende aangepaste basispositie staat: speel een dropshot rechtuit in de tramrail. Probeer de heer van de tegenstander daarmee naar voren te lokken, en daarna cross eroverheen, zodat 'hun' dame achterin staat.

Competitiespeler

Tips voor de heer

 • Hou de shuttle laag en vooral rechtuit.
 • Speel alleen cross als die tegenstander uit positie is.
 • Speel voorspelbaar (en simpel) voor je partner, maar niet voor tegenstander.
 • Betrek je dame bij het spel, speel richting je dame.
 • Smash op de zwakste tegenstander.

Benodigde vaardigheden voor de heer:

 • Goede service (kort en flick) en -return.
 • Shuttle laaghouden met drives en pushshots.
 • Aanvallende clear, drop en smash.
 • Fysieke fitheid voor de snelle verplaatsingen in groot deel van het veld.
 • Met tempo-variaties kunnen spelen.
 • Op zwakste tegenstander kunnen spelen.

Maar bovenal: kunnen luisteren naar de eigen dame als het over tactiek gaat.

Tips voor de dame

 • Wees alert op shuttles in het voorveld, dus hoge racketvoering, op netbandhoogte.
 • Shuttles in het voorveld afstoppen of afmaken.
 • Speel zo min mogelijk omhoog.
 • Indien toch omhoog, dan cross wegspelen.
 • Wees alert op cross-slagen: cross voorin zijn voor jou, maar om een fatale cross achterin te voorkomen, moet je een 'scherm' op de diagonaal oprichten: strakke cross achterin zijn ook voor jou: onderscheppen, of afstoppen. Alleen hoog cross (clear) zijn weer voor je partner, maar die heeft dan ook tijd genoeg om erheen te lopen.
 • Alle shuttles achter je zijn voor je partner. Probeer niet met een stapje achteruit naar de zijkant iets te doen, zodra je de shuttle zijwaarts achter je moet pakken, is de kans groot dat die uit gaat. Oók als jullie staan te verdedigen en de shuttle komt hoog aan jouw kant. Probeer niet - zoals bij de dubbel - verder naar achteren te gaan, maar laat het over aan de heer. Dan blijf je in positie.

Benodigde vaardigheden:

 • Goede service (kort en flick) en -return.
 • Slagen bij het net - ook afstoppend.
 • Goede verdediging onder- en vooral ook: bovenhands (stooping defense).

Maar bovenal: de eigen heer kunnen sturen in de tactiek.

Tips voor beide

Maak afspraken over wie welke hoek wanneer (bij service, of bij de derde slag) afdekt. Je kan afwijken van de standaard, zo die er al is. Dat is afhankelijk van jullie als koppel: wat kan je en wat kan je partner.

Over het serveren:
Als de dame serveert, zal dat vaak kort zijn. Een goede return is dan: net achter de serverende dame. Die is dus voor de heer. Dat betekent dat de heer als zijn dame serveert, zelf wat dichter bij zijn dame staat en iets meegaat met de richting van de service, zodat hij klaar staat voor de gevaarlijke return.

Het voordeel om de service in het midden te spelen: de hoek is kleiner, de dekking voorin is goed te doen. Bij een minder racketvaardige tegenstander, kan de dame wel een service naar buiten spelen, omdat dan de shuttle waarschijnlijk door het midden terugkomt. Bij een grotere racketvaardigheid van de tegenstander ligt er te veel ruimte via een return rechtuit of cross, dan dus terug naar het serveren in het midden.

Als je als duo een flickservice op de heer wilt spelen, dan moet de dame dat doen, want dan staat ze al goed, als in: cross op de shuttle.

Naarmate het niveau hoger is, serveer je vanaf de plek die je na de service wilt gaan innemen. Dan kan je daar meteen een splitstep doen en alle kanten op. Als je eerst een stap naar achter moet zetten, wordt het lastig om de beweging achterwaarts om te zetten naar een voorwaartse beweging. Dus met name als de heer serveert doet hij dat van wat verder achterin het serveervak.

In het Gemengd dubbel is slimheid belangrijker dan brute kracht. De heer moet wel snel spelen maar niet hard, dat wil zeggen: alleen hard als het ook echt kan. Bijvoorbeeld: bij shuttle rechts in het achterveld, is het beste antwoord een drop in het twijfelgebied van de tegenstander, dus min of meer rechtuit. Daarmee wordt zijn dame meteen goed betrokken bij het spel, zij kan de korte slagen goed afdekken, of afmaken of kort, net achter de dame van de tegenstanders leggen.

Onze onvolprezen Coach Lee legt in deze video's héél veel basisprincipes uit. Let op: samen met je partner oefenen, want deze afspraken kent niet iedereen.

In deze derde video gaat het vooral om vaardigheidsoefeningen, de techniek i.p.v. de tactiek.