Hoge Service - Backhand

De backhand flickservice is serveren d.m.v. een scherpe hoge slag met de backhandgrip. Doel is het in het spel brengen van de shuttle op zo'n manier dat de tegenstander meteen en onverwachts naar achter wordt gedwongen.

Hieronder kan je de uitleg vinden voor Beginner, Gevorderde, Competitiespeler en Trainer.

Beginner

De voorbereiding is identiek aan de korte service backhand, juist om de tegenstander te laten denken dat we een korte service gaan spelen.

Voorbereiding:
Voeten stevig naast elkaar, stabiele stand.
Je neemt de shuttle bij de veertjes vast tussen duim en wijsvinger en strekt je linkerarm zo ver mogelijk naar voren.
Je houdt je racket in de backhandgrip vast, ook zo ver mogelijk naar voren.

Uitvoering:
De zwaai naar achteren is verder en feller dan bij een korte service, omdat je meer vaart moet ontwikkelen.
In plaats van een korte slag, haal je zo veel mogelijk snelheid uit je vingers, hand pols en onderarm en wel precies zoveel dat de shuttle óver de tegenstander gaat en toch vlak vóór (óp mag ook) de achterste servicelijn landt.
En je gaat na de slag naar de basispositie.


Gevorderde

Voorbereiding:
Voeten stevig naast elkaar, stabiele stand.
Je neemt de shuttle bij de veertjes vast tussen duim en wijsvinger en strekt je linkerarm zo ver mogelijk naar voren.
Je houdt je racket in de backhandgrip vast, ook zo ver mogelijk naar voren.

Uitvoering:
De zwaai naar achteren is net iets verder en feller dan bij een korte service, omdat je meer vaart moet ontwikkelen.
Zo weinig mogelijk bewegen: je slaat met alleen je pols en met lichte onderarmrotatie, niet je bovenarm/schouder gebruiken.
Het moment tussen het loslaten van de shuttle en het raakmoment is zo kort mogelijk.
De hoek waaronder je de shuttle raakt is groter, dat kan je bereiken door de shuttle iets hoger te slaan dan bij een korte service.
Haal zo veel mogelijk snelheid uit je vingers, hand, pols en onderarm en wel precies zoveel dat de shuttle óver de tegenstander gaat en toch vlak vóór (óp mag ook) de achterste servicelijn landt.
Je zwaait niet door, de slag is een korte tik.
En je gaat na de slag naar de basispositie side-by-side (zie tactiek dubbelspel).


Competitiespeler

Voorbereiding:
Je laat je partner weten dat er een flick aan komt (omdat hij/zij ook moet meebewegen in de verdediging)

Bij dubbel en de dame bij gemengd dubbel:
Voeten stevig naast elkaar, stabiele stand.
Tip/optie: je kan ook op je tenen gaan staan. Dit verhoogt je middel en daarmee het raakpunt, maar dat gaat ten koste van je stabiliteit.
Je neemt de shuttle bij de veertjes vast tussen duim en wijsvinger. Het krukje wijst naar je toe.
Je strekt je linkerarm zo ver mogelijk naar voren.
Je houdt je racket in de verkorte backhandgrip vast, ook zo ver mogelijk naar voren.

De heer bij gemengd dubbel:
Je staat ongeveer op je basispositie achterin. Dit is een afweging tussen: ben ik snel genoeg om de return achterin te halen & kan ik goed genoeg serveren, zodat ik met een langere service-afstand kan veroorloven. Dat zal voor iedereen anders zijn.
Je rechtervoet staat voor, je linker achter (zodat je snel naar achter kunt bewegen).
Je neemt de shuttle bij de veertjes vast tussen duim en wijsvinger. Het dopje wijst naar je toe.
Je strekt je linkerarm zo ver mogelijk naar voren.
Je houdt je racket in de verkorte backhandgrip vast, ook zo ver mogelijk naar voren.

Uitvoering:
Zo kort mogelijke zwaai naar achteren.
Zo weinig mogelijk bewegen: je slaat met alleen je pols en met onderarmrotatie, niet je bovenarm/schouder gebruiken.
Het moment tussen het loslaten van de shuttle en het raakmoment is zo kort mogelijk.
De hoek waaronder je de shuttle raakt is groter, dat kan je bereiken door de shuttle iets hoger te slaan dan bij een korte service.
Haal zo veel mogelijk snelheid uit je vingers, hand, pols en onderarm en wel precies zoveel dat de shuttle óver de tegenstander gaat en toch vlak vóór (óp mag ook) de achterste servicelijn landt.
Je zwaait niet door, de slag is een korte tik, vliegenmepper-achtig.
En je gaat na de slag naar de basispositie side-by-side (zie tactiek dubbelspel) en voor de dame bij gemengd dubbel: is dat een aangepast basispositie (zie tactiek dubbelspel).


Trainer

Afwijkingen

  • Laag raakmoment: Tactisch nadeel dat de baan langer is, zodat de tegenstander meer tijd heeft om te reageren. 
  • Kort bij het lichaam serveren: Tactisch nadeel dat de baan langer is, zodat de tegenstander meer tijd heeft om te reageren. & minder slagkracht die nodig is voor de flickservice. 
  • Heel arm bewegen: geeft te weinig controle over de shuttle.