Netdrop en steek - Forehand

De netdrop forehand is een korte slag vanuit het rechtervoorveld, rechtuit net over het net. Het doel is om voorin te scoren danwel de tegenstander naar het net te dwingen en een hoge return te laten spelen.

De steek is een specifieke variant, waarbij de shuttle direct bij het net wordt geraakt en over het net 'tolt'. Doel is scoren.

Hieronder kan je de uitleg vinden voor Beginner, Gevorderde, Competitiespeler en Trainer.

Beginner

Voorbereiding:
Met je linkervoet kleine stap, daarna uitvalspas met je rechtervoet.
Je houdt je racket in de shakehandgrip vast.

Uitvoering:
Je rechterarm strekken (je lichaam moet niet te dicht bij de shuttle komen)
Je racket rechtuit houden
De shuttle zo hoog mogelijk pakken
Je racket (pols) zo minimaal mogelijk bewegen, zodat de shuttle nét over het net gaat.

En je gaat na de slag weer terug naar de basispositie.


Gevorderde

Voorbereiding:
Vanuit een actieve basishouding
Met je linkervoet kleine stap, daarna uitvalspas met je rechtervoet.
Je tenen van je rechtervoet wijzen (globaal) in de looprichting.
Je houdt je racket in de shakehandgrip vast.

Uitvoering:
Je rechterarm bijna maar niet helemaal strekken (je lichaam moet niet te dicht bij de shuttle komen)
Je racket rechtuit houden
De shuttle zo hoog mogelijk pakken
De slag is een korte duwbeweging door het strekken van je licht gebogen
rechterarm
Je racket (pols) zo minimaal mogelijk bewegen, zodat de shuttle nét over het net gaat.

Meteen na de slag de beweging terug naar de basis inzetten door terug te veren op je rechtervoet.


Competitiespeler

Voorbereiding:
Vanuit een actieve basishouding
Split step, waarbij de linkervoet iets eerder landt, zodat je meteen naar rechts beweegt.
Als je een grotere afstand moet afleggen, pas je de kruispas toe
Daarna uitvalspas met je rechtervoet.
Je tenen van je rechtervoet wijzen (globaal) in de looprichting.
Hoge racketvoering.
Je houdt je racket in de verkorte shakehandgrip vast.

Uitvoering:
Je rechterarm bijna maar niet helemaal strekken (je lichaam moet niet te dicht bij de shuttle komen)
Je gebruikt je andere arm als balans en strekt die ook op het moment dat je je rechterarm strekt.
Je racket rechtuit houden.
De shuttle zo hoog mogelijk pakken
De slag is een korte duwbeweging door het strekken van je licht gebogen
rechterarm
Je racket (pols) zo minimaal mogelijk bewegen, zodat de shuttle nét over het net gaat.

Meteen na de slag de beweging terug naar de basis inzetten door terug te veren op je rechtervoet.
Je gaat niet helemaal terug naar de basis: eerst een kleine aansluitpas (Chassé) terug & wacht af of de tegenstander een steek/netdrop speelt. Als dat zo is: die bij voorkeur met een dab beantwoorden.

Steek
De voorbereiding is gelijk.
De uitvoering heeft twee extra kenmerken:
1. Je pakt de shuttle vlak onder het net (tot max 15 cm)
2. Je veegt met je racket, zodat de shuttle begint te tollen (zie video's)
De beweging terug is weer gelijk (dus niet helemaal naar de basis, zie hierboven)


Trainer

Afwijkingen

  • Voet wijst niet in de looprichting. Nadelen: het lichaam gaat dan wat voorover staan, shuttle wordt lager gepakt en je bent minder snel terug. Daarnaast is de kans op enkelverzwikking veel groter. 
  • Racket niet recht maar onder een hoek met je arm. Nadelen: controle en richting is moeilijker. 
  • Geen balans arm: je bent langzamer terug, minder flexibel. 
  • Lage racketvoering: je zal de shuttle minder hoog pakken.