Aanspreekpunt integriteit Club API

De club schenkt ook de nodige aandacht aan eventueel grensoverschrijdend gedrag, pestgedrag of wangedrag bij haar (jeugd)spelers.
In het verleden waren daarover zelden of nooit problemen. En dat willen we graag zo houden!

Bij eventuele probleemsituaties kan je contact opnemen met de API-verantwoordelijke Jean Pierre Demeestere op het nummer 0485/69.61.02 of via mail jeugd@gulbad.be .