Cross netdrop - Forehand

De crossgespeelde netdrop forehand is een korte slag vanuit het rechtervoorveld, waarna de shuttle net over het net naar de andere kant van de baan gaat, in het rechtervoorveld van de tegenstander. Het doel is om voorin te scoren.

Dat kan ook nog in gemaskeerde varianten.

Hieronder kan je de uitleg vinden voor Beginner, Gevorderde, Competitiespeler en Trainer.

Beginner

Dit is al een slag voor de gevorderde. Begin eerst met de net drop.


Gevorderde

De voorbereiding is hetzelfde als bij de gewone net drop:
Vanuit een actieve basishouding
Met je linkervoet kleine stap, daarna uitvalspas met je rechtervoet.
Je tenen van je rechtervoet wijzen (globaal) in de looprichting.
Je houdt je racket in de shakehandgrip vast.

Uitvoering:
Je rechterarm bijna maar niet helemaal strekken (je lichaam moet niet te dicht bij de shuttle komen)
Bij de uitvoering is je racketblad zo gedraaid dat de shuttle cross & laag over het net gaat.
Je maakt een korte felle slagbeweging door je pols om te klappen: pats.


Competitiespeler

Voorbereiding:
Vanuit een actieve basishouding
Split step, waarbij de linkervoet iets eerder landt, zodat je meteen naar rechts beweegt.
Als je een grotere afstand moet afleggen, pas je de kruispas toe
Daarna uitvalspas met je rechtervoet.
Je tenen van je rechtervoet wijzen (globaal) in de looprichting.
Hoge racketvoering.
Je houdt je racket in de verkorte shakehandgrip vast.

Uitvoering:
Je rechterarm bijna maar niet helemaal strekken (je lichaam moet niet te dicht bij de shuttle komen)
Je gebruikt je andere arm als balans en strekt die ook op het moment dat je je rechterarm strekt.
Je racket eerste rechtuit houden.
De shuttle zo hoog mogelijk pakken
Bij de uitvoering is je racketblad zo gedraaid dat de shuttle cross & laag over het net gaat.
Je maakt een korte felle slagbeweging door je pols om te klappen: pats.

Meteen na de slag de beweging terug naar de basis inzetten door terug te veren op je rechtervoet.
En terug naar de basis en wel de aangepast basis, want de shuttle is in het voorveld: dus een stap dichterbij de shuttle dan je normale basispositie.
Wacht af of de tegenstander een steek/netdrop speelt. Als dat zo is: die bij voorkeur met een dab beantwoorden.


Trainer

Afwijkingen:

  • Voet wijst niet in de looprichting. Nadelen: het lichaam gaat dan wat voorover staan, shuttle wordt lager gepakt en je bent minder snel terug. Daarnaast is de kans op enkelverzwikking veel groter.
  • Racket niet recht maar onder een hoek met je arm. Nadelen: controle en richting is moeilijker. 
  • Geen balans arm: je bent langzamer terug, minder flexibel. 
  • Lage racketvoering: je zal de shuttle minder hoog pakken.